Tavoitteitani

Köyhyys, osattomuus ja puutteellinen koulutus ovat raskas yhdistelmä, myös yhteiskunnalle. Vaikuttavinta on parantaa mielenterveyskuntoutusta, päihdehuoltoa ja sosiaalipalveluja - sekä torjua köyhyyttä!

Tasa-arvo on hyvinvoinnin perusta - meille kaikille!

Ensimmäinen aluevaltuusto paljon haltijana:

  1. On rakennettava usean valtuustokauden pituinen ohjelma peruspalvelujen vahvistamiseksi
  2. Tulevaisuuden sote-keskus syntyy sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisvoimin (se integraatio!)
  3. Erityinen huomio sosiaalipalveluihin, terveyspalveluille kyllä riittää puolesta puhujia!
  4. Tarvitaan toimenpideohjelma perustyötä tekevien palkkojen oikaisemiseksi
  5. Voitontavoittelu ei sovi kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien palveluihin, kuten lastensuojeluun tai vanhusten ja vammaisten palveluihin
  6. Erityinen huomio päihde- ja mielenterveystyöhön sekä matalan kynnyksen palveluihin
  7. Sosiaalihuolto ja sen palvelut ovat lähtökohtaisesti ehkäiseviä luonteeltaan. Niiden avulla voidaan parantaa elämänlaatua ja vähentää painetta raskaampiin toimenpiteisiin
  8. Järjestöjen merkitys juuri sosiaalipalveluissa varmistettava
  9. Asiakasmaksuja kohtuullistamalla voidaan vähentää köyhyyttä